REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Dzień rodziny

Rok Szkolny 2015/2016 » Dzień rodziny

Jak co roku, na przełomie maja i czerwca został zorganizowany zjazd rodzin i absolwentów. Spotkanie rozpoczęło przedstawienie pt." O królowej Wandzie, co wolała smoka". S. Dyrektor Marta Kalinowska zaprosiła do obejrzenia prezentacji zdjęć z ostatniego półrocza. Piękna pogoda sprzyjała dobrej zabawie na świeżym powietrzu. Spotkanie zakończono wspólnym obiadem.