REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Konkurs piosenki w Gostyninie

Rok Szkolny 2015/2016 » Konkurs piosenki w Gostyninie

12 kwietnia w SOSW im. Jana Pawła II w Gostyninie odbył się VI Konkurs Piosenki Dzieciecej pt "Śpiew rodzi usmiech". W konkursie zaprezentowały sie dwie wychowanki ośrodka: Patrycja Szczecińska i Natalia Szczęsna, zdobywając I i III miejsce. Gratulacje!