REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Spektakl "Błękitny ptak"

Rok szkolny 2016/2017 » Spektakl "Błękitny ptak"

„Błękitny ptak” to piękna baśń o szukaniu szczęścia i podróży do wnętrza swego serca… Tę prawdę poznawały dziewczęta z SOW które 4 grudnia udały się do Teatru Impresaryjnego we Włocławku na sztukę pod tym właśnie tytułem. Po spektaklu niespodziankę młodym widzom sprawił również czekający w holu  św. Mikołaj ze słodkościami!