REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Święto Księdza Orione

Rok Szkolny 2014/2015 » Święto Księdza Orione

Uroczystą Eucharystią w wigilię 75 rocznicy narodzin dla nieba świętego Alojzego Orione rozpoczęło się świętowanie tego szczególnego dnia we włocławskiej wspólnocie.
Na Eucharystii sprawowanej przez ks. Pawła Bednarka FDP obecne był siostry, pracownicy SOW, wychowanki, wolontariusze i osoby związane z naszym domem. Ciąg dalszy święta stanowiła wspólna agapa w rodzinnej atmosferze. Goście otrzymali również jubileuszowe upominki i egzemplarze listu Przełożonej Prowincjalnej s. M.Józefiny Klimczak z okazji stulecia Naszego Zgromadzenia.