REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wieczornica Bożonarodzeniowa

Rok Szkolny 2014/2015 » Wieczornica Bożonarodzeniowa

14.01.2015 r. w Naszym Domu odbyła się Wieczornica Bożonarodzeniowa dla zaproszonych gości - przyjaciół i dobrodziejów naszej placówki. W pierwszej części wieczoru dziewczęta wraz z wolontariuszami zaprezentowały pod kierunkiem s.M. Estery Jasińskiej "Jasełka XXI wieku", które pozwoliły zaproszonym na ten szczególny wieczór gościom, zatrzymać się po raz kolejny nas tajemnicą Bożego Narodzenia. Wsród gości obecna była m. in. s.M. Leticja Wojciechowska - Wikaria Prowincjalna. Drugą część stanowiło wspólne kolędowanie. Dziewczęta, wolontariusze, siostry, pracownicy i goście - każdy mógł uwielbiać Chrystusa śpiewem, tak jak potrafił. Bogu niech będą dzięki za ten szczególny czas!