REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

WOLONTARIAT

Przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku działa wolontariat. Jest to grupa osób, które pragną poświęcając swój wolny czas, na wzór Świętego Alojzego Orione, pomagać dziewczętom przebywającym w SOW. Do Oriońskiego Wolontariatu w SOW należą obecnie ludzie młodzi z włocławskich szkół średnich oraz zaprzyjaźnieni z Ośrodkiem nauczyciele i emerytowani nauczyciele, którzy pragną swój czas i doświadczenie poświęcić dla naszych dziewcząt. Opiekunem wolontariatu jest s.M. Sylwia Bigaj.  Zapraszamy wszystkich ludzi wielkiego serca, chcących podzielić się swoim czasem z naszymi dziewczętami !