REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

"CZYTAJ I TWÓRZ"

Rok szkolny 2016/2017 » "CZYTAJ I TWÓRZ"

W chłodny jesienny, październikowy wieczór w pięknej "bajkowej" scenerii odbyło się rozwiązanie konkursu pt "CZYTAJ I TWÓRZ", zorganizowanego przez s.Jolantę Staniszewską. Uczestniczki miały za zadanie przeczytać wybraną bajkę i ją ciekawie zilustrować. Oceniany był pomysł i technika wykonania. W konkursie wzieło udział 8 dziewcząt. Najładniejszą pracę wykonała Anna Kęsiecka. Podsumowaniem były nagrody i serdeczne gratulacje!!!