REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Rok Szkolny 2014/2015

Nasz Ośrodek przeznaczony jest dla dziewcząt w wieku od 7 do 24 lat posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie rodziców/opiekun.ów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne