REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wyjazd do ZOO

Rok szkolny 2016/2017 » Wyjazd do ZOO

W sobotni dzień kilka dziewcząt z opiekunami udało sie do Płockiego Ogrodu Zoologicznego, aby aktywnie sędzić czas. Można było zaobserwować wiele gatunków zwierząt, a niektóre nawet dotknąć czy pogłaskać! Po powrocie uczestniczki z zachwytem dzieliły sie wrażeniami z tak ciekawego dnia!