REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Spotkanie w nadleśnictwie

Rok szkolny 2016/2017 » Spotkanie w nadleśnictwie

Dnia 10.10.2016r dziewczęta z opiekunami pojechały do Nadleśnictwa we Włocławku, a konkretnie, do Ośrodlka Edukacji Ekologicznej. Pod przewodnictwem  p.Magdaleny Kokosza można było tam obejrzeć ciekawe wystawy, zapoznać się z różnymi gatunkami grzybów, poznać  życie lasu i zasady tam obowięzujące, np. praktyczne wskazówki, jak sie w nim nie zgubić!