REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Zajęcia przedświateczne

Rok Szkolny 2015/2016 » Zajęcia przedświateczne

  

Czas przedświąteczny to okres bardzo intensywny o Ośrodku. Pod okiem opiekunów i przy ich pomocy, dziewczęta uczą sie wykonywać piękne ozdoby bożonarodzeniowe min. stroiki, karty, dekoracje choinkowe. Wspólna praca sprzyjała radości przebywania razem.