REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wycieczka do Gniezna

Rok Szkolny 2015/2016 » Wycieczka do Gniezna

Wyjątkowym dniem okazał sie 8 czerwca, kiedy to wychowanki SOW wraz z opiekunami udały sie na wycieczke do Gniezna i okolic.W pierwszej stolicy Polski, przy pomocy przewodnika, zwiedzali katedrę z relikwiami św.Wojciecha, stary rynek oraz zabytkową parowozownię. Kolejnym punktem wycieczki był Inowrocław i spacer przy tężniach solankowych. Był to dzień poznawania ciekawych miejsc przy pięknej pogodzie i radości bycia razem.