REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Olimpiada Hefajstosa

Rok Szkolny 2014/2015 » Olimpiada Hefajstosa

13 czerwca 2015 wychowanki SOW pod opieką p. Izabeli Vaculin wystartowały w barwach SOW na Olimpiadzie Hefajstosa. Gratulujemy dziewczętom zdobytych medali!