REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Zimowe Spotkanie Rodzin

Rok Szkolny 2014/2015 » Zimowe Spotkanie Rodzin

Zgodnie z tradycją naszj placówki, co pół roku odbywa się w naszym SOW spotkanie dla rodzin i opiekunów naszych wychowanek. Tegoroczne Zimowe Spotkanie miało miejsce 16 stycznia 2015 roku. Przybyli goście mogli podziwiać dziewczęta w "Jasełce XXI wieku", spotkać się z s. Dyrektor i wychowawcami oraz obejrzeć prezentację zdjęć z działalności Ośrodka z ostatniego półrocza. Spotkanie zakończył wspólny obiad, po którym dziewczęta z rodzicami i opiekunami wyjechały na weekend do domów.