REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Modlitwa Różańcowa w SOW

Rok szkolny 2016/2017 » Modlitwa Różańcowa w SOW

"Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski..." Tę rzeczywistość mogły przeżywać dziewczęta, siostry i wolontariusze SOW w pażdziernikowy wieczór, gromadząc się na modlitwie w kaplicy. Dzięki przygotowanym przez wolontariuszki rozważaniom różańcowym uczestnicy mieli okazję głębiej rozważyć tajemnice życia Jezusa i Maryi.

Matko Boża Różańcowa - módl się za nami!