REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Święto Niepodległości

Rok szkolny 2016/2017 » Święto Niepodległości

Dnia 7 listopada 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Sióstr Orionistek miało miejsce uroczyste wydarzenie upamiętniające Święto Odzyskania Niepodległości.  Słowo wstępne wygłosiła Siostra Dyrektor – s. M. Marta Kalinowska. Bezpośrednio po wprowadzeniu został wspólnie wykonany Hymn Narodowy. Podniosły klimat podtrzymał również moment złożenia przez wychowankę wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza. Ten gest miał przypomnieć, że młode pokolenia zawsze pamiętać będą o tych, którzy odeszli, aby Polska była wolna. Wspólne świętowanie urozmaiciła pantomima prezentująca Rozbiór Polski i Jej powrót do wolności oraz odzyskania niepodległości.

W trakcie tych uroczystych obchodów odbył się konkurs recytatorski: „Polska moja Ojczyzna”, który przeplatany został pieśniami patriotycznymi. Podsumowanie konkursu patriotycznego  i rozdanie nagród zakończyło bogaty i patriotyczny czas.