REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wycieczka do Warszawy i okolic

Rok Szkolny 2014/2015 » Wycieczka do Warszawy i okolic

W dniach 16-18 czerwca wychowanki nazego ośrodka wraz z opiekunami wzięły udział w wycieczce do Warszawy i okolic. Zobaczyłyśmy między innymi Wilanów, ZOO, Łazienki, Lotnisko Chopina, Stare Miasto, Żelazową Wolę, Niepokalanów. W caesie wycieczki sprawowana była również Eucharystia na zakończenie roku szkolnego.