REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Dzień Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2016/2017 » Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej dziewczęta z SOW przygotowały swoim wychowawcom, wszystkim pracownikom placówki i wolontariuszom miłą niespodziankę. Po tradycyjnych życzeniach odbył się prawdziwy pojedynek dorosłych na zagadki, kalambury, układanie puzzli itp. Było wiele śmiechu i świetnej zabawy! Dziękujemy dziewczynom za to sympatyczne  spotkanie!