REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Narodowe czytanie "Quo vadis"

Rok szkolny 2016/2017 » Narodowe czytanie "Quo vadis"

  

W sobotę 3 września 2016 r. o godz. 17.00 na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku odbyło się wspólne czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Wśród czytających byli Marek Wojtkowski, prezydent miasta, Jan Polak, dyrektor Teatru Impresaryjnego... Do wspólnego czytania przyłączyły się także wychowanki SOW.

Na włocławskich bulwarach zgromadziło się blisko sto osób. Organizatorzy zagwarantowali wygodne leżaki, by móc wsłuchując się w treść powieści zamknąć oczy i przenieść się w czasy i atmosferę opisywanych wydarzeń. Klimat miejsca plastycznie ubogaciły osoby ubrane w stroje przywołujące obraz ówczesnego Rzymu.

Książki były stemplowane okolicznościową pieczęcią, którą przekazała kancelaria Prezydenta RP. Wystawione też zostały najciekawsze egzemplarze „Quo vadis” należące do Miejskiej Biblioteki Publicznej.