REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Droga Krzyżowa

Rok Szkolny 2015/2016 » Droga Krzyżowa

W Wielkim Poscie, 18 lutego w kaplicy Ośrodka odbyła się Droga Krzyżowa. Przygotowali ją wolontariusze pod kierunkiem s. Sylwii Bigaj. Uczestniczyli w niej pracownicy SOW, wolontariusze i siostry.