REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Dzień dziecka

Rok Szkolny 2015/2016 » Dzień dziecka

Tegoroczny Dzień Dziecka - na zaproszenie p. Mirosława Pawłowskiego - wychowanki SOW spędziły z wychowawcami i s.Dyrektor na lodach w restauracji "Impresja"we Włocławku. Wspólne świętowanie kontynuowano również w Osrodku gdzie czekała na nie niespodzianka - smakowita pizza! Dzień upłynął w bardzo radosnej atmosferze!