REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Spotkanie z policjantem

Rok Szkolny 2014/2015 » Spotkanie z policjantem

Każdego roku społeczność naszego Ośrodka spotyka się z przedstawicielem Policji. Tegoroczną pogadankę dla wychowanek SOW wygłosiła p. Edyta Olszewska z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Dziewczęta usłyszały jakie są współczesne zagrożenia, jak karane są przestępstwa i wykroczenia. Mogły także zadawać pytania.