REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wizyta w Muzeum Etnograficznym

Rok szkolny 2016/2017 » Wizyta w Muzeum Etnograficznym

W Muzeum Etnograficznym we Włocławku czynna jest wystawa czasowa pt. ”Kąpiel w balii. Zwyczaje higieniczne dawnej wsi”.  Dziewczęta SOW wraz z opiekunami, na początku września miały okazję zapoznać się z ekspozycją. Z dużym zainteresowaniem oglądały tradycyjne sprzęty związane z utrzymaniem higieny w XIX i na początku XX wieku, np. kijankę do prania, balie drewniane, wyżymaczki i wiele innych, dziś już nieużywanych sprzętów.