REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Święto Patronki

Rok szkolny 2016/2017 » Święto Patronki

"Moim powołaniem jest MIŁOŚĆ" To hasło przyświecało tegorocznej uroczystości na cześć Patronki Ośrodka –  św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po odśpiewaniu hymnu SOW, dziewczęta,  siostry i pozostali pracownicy mogli obejrzeć ciekawą prezentację o życiu i powołaniu Świętej. Dziewczęta  czytały Jej piękne teksty, a wcielona w Jej postać Paulina w symboliczny sposób pokazała, jak brać miłość z  Serca Jezusa, aby dzielić się nią z innymi… Na zakończenie, w pięknej scenerii i radosnej atmosferze można było skosztować pysznych słodkości….