REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Roraty w SOW

Rok szkolny 2016/2017 » Roraty w SOW

"Oto Pan Bóg przyjdzie..." śpiewali uczestnicy adwentowych Rorat, które miały miejsce 7 grudnia w ośrodkowej kaplicy.

Mszę św. ku czci Matki Bożej odprawił ks. Marcin Chrzęszczyk, który w homilii przypomniał, że Boże Narodzenie jest zawsze wtedy, gdy pozwalamy Jezusowi narodzić się w naszym sercu. Dziewczęta, Siostry i Opiekunowie prosili Matkę Bożą o dobre przeżycie dni, które pozostały do Świąt.