REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Grill

Rok Szkolny 2015/2016 » Grill

Na terenie rekreacyjnym SOW zstał zorganizowany w dniu 14 czerwca grill integracyjny, który miał zwiastować zbliżające sie wakacje...Uczestniczyły w nim wychowanki placówki, siostry,pracownicy i wolontariusze osrodka.Piękna pogoda sprzyjała dobrej zabawie na świeżym powietrzu.