REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

św. Mikołaj i ja

Rok Szkolny 2015/2016 » św. Mikołaj i ja

Dnia 16 grudnia w CK Browar B odbył się XIV koncert dla pracowników Mikołaja w ramach akcji "Pamiętamy o Tobie, św. Mikołaj i ja". Ośrodek reprezentowały s. Dyrektor, s.Paula, s.Sylwia i przedstawicielki wychowanek. Skoro św. Mikołaj to nie obyło sie również bez prezentów!