REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Apel podsumowujący I semestr

Rok Szkolny 2014/2015 » Apel podsumowujący I semestr

03 lutego odbył sie apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2014/2015. Zgodnie z tradycją, po odśpiewaniu hymnu ośrodka zostały wręczone nagrody, wyróżnienia i listy pochwalne dla dziewcząt.