REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Spotkanie z Policjantem

Rok szkolny 2016/2017 » Spotkanie z Policjantem

08 11.2016 r. dziewczęta SOW spotkały się z pracownikiem Komendy Miejskiej Policji  we Włocławku panią Edytą Olszewską. Tematem spotkania była profilaktyka współczesnych zagrożeń młodzieży.

Pani Edyta radziła, co robić, aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.

Przestrzegała również przed nieobyczajnym zachowaniem i zachęcała dziewczęta, aby szukały wsparcia u rodziców, pedagogów i wychowawców, gdyż wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy.