REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wieczór poezji

Rok Szkolny 2015/2016 » Wieczór poezji

  

"Ostatki" karnawału tego roku upłynęły pod znakiem poezji. S. Paula Firląg wraz z Samorządem Wychowanek, przygotowała konkurs recytatorski "Miłość Słowem Malowana". Uczestniczki recytowały wiersze o tematyce miłosnej - swoje lub znanych poetów. Najlepsze wykonania zostały nagrodzone! Gratulacje!