REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

"Dzień Postaci z Bajki"

Rok szkolny 2016/2017 » "Dzień Postaci z Bajki"

W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku 13 września odbyło się spotkanie pt "Dzień Postaci z Bajek", w którym uczestniczyły również dziewczęta i wychowawcy  SOW. Oprócz poznawania treści ciekawych bajek w programie były również zabawne i twórcze konkursy literackie. Nagrodą dla wszystkich był słodki poczęstunek.