REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

III Olimpiada Hefajstosa

Rok Szkolny 2015/2016 » III Olimpiada Hefajstosa

W dniu 11 czerwca na Stadionie Miejskim miały miejsce zawody sportowe, czyli "Olimpiada Hefajstosa", zorganizowana przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. Uczestnicy mieli nie tylko okazję sprawdzić swoje możliwości ale i świetnie się bawić. Nie obyło się bez medali i nagród!