REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Majówka Oriońska 2015

Rok Szkolny 2014/2015 » Majówka Oriońska 2015

„Młody człowiek musi być przekonany, że pragniemy jego dobra, że żyjemy nie dla samych siebie ale dla niego, że kochamy go szczerze”. Te słowa Świętego Alojzego Orione bliskie są wszystkim osobom, które zebrały się w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym prowadzonym przez Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia (Orionistki), przy ul. Leśnej 3 we Włocławku. Okazją do spotkania była Majówka Oriońska, która odbyła się 27 maja 2015 r. Spotkanie rozpoczęła o godz. 17.00 siostra Dyrektor, s.M. Marta Kalinowska witając zebranych gości wśród których była obecna także Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Orionistek s.M. Józefina Klimczak wraz z Wikarią Prowincjalną s.M. Leticją Wojciechowską i s.M. Bernardą Cieślik.

Pierwszym punktem programu było przedstawienie pt. "Kopciuszek" w wersji współczesnej w wykonaniu wychowanków SOW. Występ zrobił duże wrażenie na zebranych gościach i został nagrodzonygromkimi brawami. Dziewczęta do występu przygotowała s.M. Estera Jasińska wspomagana przez p.Magdalenę Gorzkowską - wolontariuszkę SOW. Tegoroczne spotkanie było także okazją do dziękczynienia za 100 lat Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), dlatego po przerwie goście zostali zapoznani z krótką historią Zgromadzenia Sióstr Orionistek.    

Zaproszeni goście także tego roku mogli cieszyć się ciepłą i radosną atmosferą domu przy ul. Leśnej. Obecni byli przedstawiciele urzędów i instytucji z terenu miasta, Kuratorium Oświaty, przyjaciele i dobrodzieje SOW, dyrekcja i nauczyciele wychowanek Ośrodka, księża Orioniści z Włocławka, wolontariusze, członkowie Stowarzyszenia „Żyj dla innych”, siostry i pracownicy SOW z rodzinami oraz wychowanki. 

Po części oficjalnej był czas na wspólne rozmowy, zwiedzanie terenu rekreacyjnego i poczęstunek. Ze względu na przeżywany miesiąc maj poświęcony Matce Bożej, spotkanie zakończyła odśpiewana wspólnie Litania Loretańska.