REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wieczerza Wigilijna i Jasełka

Rok Szkolny 2014/2015 » Wieczerza Wigilijna i Jasełka

Zgodnie z tradycją naszego Ośrodka, takze w tym roku odbyła się Wieczerza Wigilijna dla dziewcząt, pracowników Ośrodka, sióstr i wolontariuszy. Spotkanie 19 grudnia rozpoczęło się od "Jasełek XXI wieku" przygotowanych przez dziewczęta i wolontariuszy pod kierunkiem s.M. Estery Jasińskiej. Następnie po odczytaniu fragmentu Słowa Bożego i podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do tradycyjnej wieczerzy. Nie zabrakło także szczególnego gościa z Nieba czyli Świętego Mikołaja, który odwiedził nas razem z pomocnikiem - Śnieżynką.