REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Mikołajki 2014

Rok Szkolny 2014/2015 » Mikołajki 2014

Świętowanie Mikołajek w SOW rozpoczęło się już 4 grudnia. Święty Mikołaj odwiedził nas wcześniej, żeby spotkać również dziewczęta, które wyjeżdżają do domu na weekend. 

6 grudnia, jak każdego roku do naszego Ośrodka przyjechała grupa Mikołajów ... na rowerach. Dziękujemy Włocławskiemu Klubowi Cyklista za okazanie nam po raz kolejny wielkiej życzliwości i otwarte serca.