REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Konkurs "Mam talent"

Rok Szkolny 2014/2015 » Konkurs "Mam talent"

17 marca 2015 roku odbył się w naszym Ośrodku konkurs "Mam talent", podczas którego dziewczęta pod kierunkiem s.M. Estery Jasińskiej miały okazję zaprezentować swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach. Każdy występ i prezentacja oceniane były przez Jury, któremu przewodniczyła s. Dyrektor. Jury i publicznośc mieli okazję podziwiać m.in. nakrycie stołu, fantazyjne fryzury, występy tancerek i wokalistek. Wzystkie występy zostały nagrodzone ogromnymi brawami. Publiczność wyróżniła szczególnie dwie uczestniczki: Natalię Szczesną i Darię Jędrzejewską.

Nagrodą dla wszystkich uczestniczek konkursu było wyjście do kina na "Kopciuszka".