REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Sprzątanie Świata.

Rok Szkolny 2014/2015 » Sprzątanie Świata.

Jak co roku nasza placówka włącza się w ogólnopolską akcję "Sprzątanie Świata." Tego roku dziewczęta wraz z wychowawcami i siostrami "sprzątały świat" 18.09.2014 r. Celem podejmowanych działań jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych u wychowanek.