REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

Rok Szkolny 2014/2015 » Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

Zgodnie z tradycją naszego domu nowy rok szkolny rozpoczynamy Eucharystią w intencji wszystkich dziewcząt, pracowników, wolontariuszy i przyjaciół SOW. Po Eucharystii odbył się apel podczas którego po wspólnym odśiewaniu hymnu SOW s. Dyrektor serdecznie przywitała wszystkich a szczególnie nowe wychowanki. Dziewczęta złożyły także życzenia imieninowe p. Izabeli Vaculin.