REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Podwieczorek Wielkanocny

Rok Szkolny 2014/2015 » Podwieczorek Wielkanocny

31.03.2015 r. w naszym Ośrodku odbył się tradycyjny Podwieczorek Wielkanocny, przygotowany przez Samorząd Wychowanków pod opieką s.M. Pauli Firląg. Dziewczęta złożyły życzenia wszystkim zebranym, zaznaczając, że Święta Wielkanocne to czas nadziei. Swoje życzenia złożyła także Siostra Dyrektor, przypominając również o zasadach bezpiecznego wypoczynku ze względu na rozpoczynającą się przerwę świąteczną. Nie zabrakło także tradycyjnego dzielenia się jajkiem - symbolem życia i drobnych słodkich upominków.