REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Mikołaje na rowerach!

Rok szkolny 2016/2017 » Mikołaje na rowerach!

W sobotę przed 6 grudnia rozpoczął sie w SOW sezon mikołajkowy! Jako pierwsi "Mikołaje" pojawili się cykliści, członkowie Klubu Rowerowego. którzy jak zawsze sprawili swoją obecnością i podarunkami wiele radości. Wspaniałą niespodzianką był piękny rower, który będzie służył dziewczętom na długie wyprawy. Dziękujemy z całego serca!