REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Dzień sportu

Rok Szkolny 2015/2016 » Dzień sportu

W dniu 15 czerwca w SOW odbył się Dzień Sportu pt "Zabawa i ruch". Dziewczęta przy świetnej zabawie mogły sie pochwalić spotrowymi umiejętnościami. Na zakończenie rozdano nagrody. Podsumowaniem była dyskoteka na swieżym powietrzu.