REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Powitanie jesieni

Rok szkolny 2016/2017 » Powitanie jesieni

Powitanie jesieni w SOW (8.09. 2016),  tradycyjnie już zorganizowano pod nazwą „Święto Pieczonego Ziemniaka”.  Dziewczęta wraz z opiekunami i wolontariuszami uczestniczyli we wspólnym śpiewie i zabawach. Obecność wolontariuszy była szczególnie podkreślona, gdyż i oni rozpoczynają nowy rok współpracy z Ośrodkiem. Nadszedł czas kolacji, więc można było upiec sobie kiełbaskę i oczywiście spróbować pieczonego w ogniu ziemniaczka! Cieszeniem się w pełni urokiem ogniska trochę przeszkadzała gorąca, letnia aura ale i tak był to bardzo miło spędzony czas.