REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Zabawa andrzejkowa

Rok szkolny 2016/2017 » Zabawa andrzejkowa

Wieczorem w ostatni czwartek przed Adwentem, w domu przy ul. Leśnej 3 było bardzo głośno i wesoło! Dziewczęta wraz z opiekunami bawiły się na zorganizowanej przez samorząd Ośrodka adrzejkowej dyskotece. Po "wyskakanych" kaloriach na uczestników czekała smaczna kolacja - ulubiona pizza!