REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Dzień Rodziny i Zjazd Absolwentek 2015

Rok Szkolny 2014/2015 » Dzień Rodziny i Zjazd Absolwentek 2015

Dzień Rodziny i Zjazd Absolwentów to dwie szczególne okazje do świętowania, które na stałe wpisały się w kalendarium Specjalnego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku. Obecne wychowanki SOW i ich rodziny oraz absolwentki spotkały się na terenie rekreacyjnym przy ulicy Leśnej 29 maja 2015 r. Goście zostali zaproszeni do obejrzenia przedstawienia pt. "Kopciuszek" w wersji współczesnej w wykonaniu dziewcząt oraz prezentacji multimedialnej pokazującej działalność SOW w ciągu ostatniego półrocza. Był to jak zawsze dzień szczególnych spotkań, wspomnień i wielkiej radości.