REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

"Później, nie znaczy łatwiej"

Rok szkolny 2016/2017 » "Później, nie znaczy łatwiej"

Co daje pobyt w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym? -  na te, i inne pytania dopowiadały byłe absolwentki - Sylwia Majczyńska i Agnieszka Garmalczyk, które przybyły na spotkanie, zatytułowana "Później, nie znaczy łatwiej". Podzieliły się doświadczeniem, jak z perspektywy dorosłego życia widzą pobyt w Ośrodku. Mówiły, czego się nauczyły i jak te umiejetności wykorzystują w samodzielnym życiu. Dziękowały za troskę i ciepło, którego tu doświadczały i otwartość z jaką zawsze są przyjmowane. Spotkanie zostało zorganizowane przez p.Renatę Stępkowską, pedagoga SOW.