REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Turniej integracyjno-sportowy

Rok Szkolny 2015/2016 » Turniej integracyjno-sportowy

Dnia 21 listopada w hali sportowo-widowiskowej OSiR we Włocławku odbył sie VIII Turniej Integracyjno-Sportowy Osób Niepełnosprawnych. Bawiąc się, a jednocześnie rywalizując ze sobą uczestnicy walczyli o najwyższe miejsca. Po turnieju wychowanki z s.Dyrektor i p.Izą udały się do McDonalda.