REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

MIkołajki

Rok szkolny 2016/2017 » MIkołajki

Dzień 6 grudnia tak oczekiwany przez dzieci na całym świecie i w naszym SOW był szczególny... Już od rana dziewczęta z Opiekunami udały sie do Szkoły Podstawowej w Warząchewce, aby spotkać się ze św. Mikołajem i społecznością uczniowską...                                                                                                                                                                                                       Wieczorem, również  do Ośrodka na Leśnej 3 przybył św. Mikołaj, ubrany w piękny strój biskupa,  aby obdarować upominkami dziewczęta, siostry, pracowników świeckich  i wolontariuszy. Ci ostatni, zostali szczególnie serdecznie przywitani i wyróżnieni z racji Dnia Wolontariatu, który przypada 5 grudnia.  Św. Mikołaj zatroszczył się w tym roku  o bezpieczeństwo na ulicy i dlatego wszyscy, oprócz słodkości dostali piękne, odblaskowe zawieszki. Miłym zakończeniem tego dnia było zaproszenie fundacji "Samotna mama" na świateczny Koncert Mikołajkowy do Pałacu Bursztynowego.                          

 Dziękujemy świetemu Mikołajowi i czekamy za rok!