REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Sprzątanie świata

Rok Szkolny 2015/2016 » Sprzątanie świata

Coroczna akcja sprzatania świata została zorganizowana 10 września. Dziewczeta wraz z wychowawcami i s.Dyrektor z zapałem wzięły się do pracy. Końcowym efektem był pięknie uporzadkowany teren rekreacyjny Ośrodka. Dobrym humorom sprzyjała ciepła aura.