REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Kontakt


Wyświetl większą mapę

 

 

Wszelkie informacje na temat Specjalnego Ośrodka Wychowawczego można uzyskać pod numerem telefonu: 

(54)233-12-65

lub pod adresem:

Specjalny Ośrodek Wychowawczy 

Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)

ul. Leśna 3

87-800 Włocławek

e-mail: sowsmmm@diecezja.wloclawek.pl