REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Zimowy zjazd rodzin

Rok Szkolny 2015/2016 » Zimowy zjazd rodzin

Zimowy zjazd rodzin odbył się 15 stycznia. W czasie radosnego spotkania zaprezentowano "Jasełka Oriońskie". Następnie bliscy dziewcząt mogli obejrzeć prezentację z tych wydarzeń, które działy się w I półroczu w SOW. Spotkanie zakończył wspólny posiłek w serdecznej, rodzinnej atmosferze.